本文へ移動

Chính sách trang web

Bản quyền

  1. Các thông tin (nhân vật, hình ảnh, giải thích,..v.v) hay toàn bộ nội dung được biên soạn, đăng trên website này thuộc bản quyền của công ty chúng tôi. Tất cả các thông tin đơn lẻ hay toàn bộ nội dung website đều được bảo vệ theo luật bản quyền tại mỗi quốc gia và các thỏa thuận quốc tế.
  2. Tất các thông tin được trích dẫn, sao chép hoặc tái bản cho mục đích sử dụng cá nhân phải được trích dẫn nguồn một cách thích hợp theo quy định của Luật bản quyền.Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các trường hợp thông tin đã quy định rõ "Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa được chấp thuận".
  3. Các hành vi sửa chữa một phần hoặc toàn bộ các thông tin trên website này đều bị cấm.

Các trường hợp miễn trách

  1. Khi đăng thông tin lên website chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo tối đa sự chính xác của thông tin, tuy nhiên, một số lỗi liên quan tới đánh máy, hoặc các diễn giải chưa đầy đủ về mặt kỹ thuật hoặc luật pháp vẫn có thể xảy ra. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với hành vi sử dụng thông tin của người truy cập website.
  2. Vui lòng hiểu rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất mà người sử dụng gặp phải do lỗi không trup cập được dịch vụ trên website này. Sự cố này thường gặp phải khi website bảo trì hoặc các trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, mất điện, các thảm họa tự nhiên, virus, sự can thiệp của bên thứ 3 và các trường hợp khác.
  3. Việc tải, cài đặt trình duyệt cũng như các công cụ khác thuộc trách nhiệm người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới vấn đề tải và cài đặt trình duyệt.

Các đường dẫn tới website

Các đường dẫn tới website. Các đường dẫn tới website, được hiểu chung là tự do, do đó khi tạo đường dẫn không cần thông báo tới chúng tôi Tuy nhiên, nếu có chủ đích rõ ràng hoặc nội dung nguồn trích dẫn vi phạm pháp luật, trật tự công công hoặc đạo đức, Vui lòng thông cảm nếu chúng tôi yêu cầu người sử dụng xóa đường dẫn.
 
Vui lòng đóng khung đường dẫn để tránh sự hiểu nhầm.

Các vấn đề khác

Thông tin trên website có thể được thay đổi, xóa mà không cần thông báo.
Rất mong nhận sự được thông cảm của Quý khách.
TOPへ戻る