本文へ移動

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Tại Coature Material (Nhật Bản) chúng tôi luôn quan niệm xây dựng niềm tin với khách hàng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Do đó Việc bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng là nhiệm vụ quan trọng. Chúng tôi đã xây dựng "Chính sách bảo mật thông tin cá nhân" nhất quán tới từng nhân viên công ty và công ty trực thuộc, đảm bảo tính thống nhất của quy trình xử lý tại từng bộ phận, đơn vị. Nội dung chính sách được trình bày đưới đây:

Xử lý thông tin cá nhân

(1)Tiếp nhận thông tin
Công ty tiếp cận thông tin bằng các phương tiện hợp pháp. Khi yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân, công ty sẽ thông báo trước thông tin một cách khách quan, và chi tiết của việc sử dụng, và chỉ yêu cầu thông tin cho các mục đích công việc hợp lý của công ty.
 
(2)Sử dụng và đồng sử dụng thông tin cá nhân
Các thông tin cá nhân chỉ được sử dụng khi người cung cấp đồng ý, và chỉ được sử dụng với các mục đích cần thiết nằm trong "phạm vi sử dụng" được xây dựng trên mục đích công việc
●Phạm vi sử dụng
・Trao đổi thông tin liên quan tới mục đích công việc
・Chia sẽ thông tin liên quan tới sản phẩm và dịch vụ xử lý trong công ty
・Trả lời các yêu cầu, câu hỏi,... v.v. từ khách hàng
・Sử dụng cho các trường hợp khác khi đã trao đổi và được sự chấp thuận của người cung cấp thông tin.
●Sử dụng thông tin với mục đích khác ngoài nội dung trên
Trong trường hợp thông tin được sử dụng với mục đích khác ngoài phạm vi được liệt kê phía trên thì cần nhận được sự đồng ý của người cung cấp hoặc trừ trường hợp, việc sử dụng này được chấp nhận theo luật pháp quy định.
 
(3)Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba
Công ty không được phép cung cấp thông tin cá nhân của người sử dụng cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của họ. Tuy nhiên điều này sẽ không được áp dụng trong một số tình huống đặc biệt như công ty thực hiện nghĩa vụ theo quy định hoặc tiêu chuẩn của Pháp luật áp dụng cho việc bảo mật thông tin cá nhân.
 
(4)Thủ tục công bố, sửa đổi,…v.v. thông tin cá nhân
Nếu quý khách hàng có mong muốn sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân đã cung cấp, vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi theo bảng thông tin bên dưới. Trừ trường hợp.

Sự tuân thủ về quy định và tiêu chuẩn Pháp luật bảo mật thông tin cá nhân

Công ty sẽ tuân thủ theo các quy định và tiêu chuẩn Pháp luật liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Chý ý, chính sách này chịu sự quản lý theo quy định và tiêu chuẩn của Pháp luật Nhật Bản. Chính sách này được coi như là một phần của chính sách công ty liên quan tới vấn đề xử lý bảo mật thông tin cá nhân, và quá trình xử lý của công ty được tiến hành trên cơ sở của Pháp luật bảo mật thông tin cá nhân và những quy định khác có liên quan.

Đánh giá mức độ an toàn của quy trình quản lý thông tin cá nhân

Công ty thành lập hệ thống đo lường mức độ an toàn của các phương bảo mật thông tin tránh hành vi tiếp cận thông tin bất hợp pháp, làm mất, phá hoại, cant thiệp, hoặc làm rò rỉ thông tin, ..v.v. Chúng tôi hạn chế các bộ phận không liên quan, bộ phận ngoài công ty tiếp cận các thông tin, đồng thời tiến hành các hoạt động giáo dục nâng cao ý thức bảo mật thông tin tới từng cán bộ nhân viên công ty, cũng như các chuyên viên, quản lý, các thành viên liên quan tới việc bảo mật thông tin cá nhân.

Cải tiến liên tục

Công ty sẽ chủ động tiến hành đánh giá, cải thiện quy trình bảo mật thông tin, thay đổi phù hợp với những thay đổi của Luật pháp quy định tại Nhật Bản, các phương pháp bảo mật tiến tiến và môi trường.

Yêu cầu của khách khàng

Chúng tôi tiếp nhận yêu cầu người sử dụng qua bảng xử lý dữ liệu thông tin dưới đây. (Bảng xử lý dữ liệu thông tin)
 
【Bảng xử lý dữ liệu thông tin】
≪Công Ty TNHH Coature Material(Nhật Bản)≫
Mã bưu chính: 103-0027 ,Tòa nhà Toyo, Tầng 3 1-2-10 Nihonbashi ,Chuo-ku, Tokyo
Số Điện Thoại +81-3-6271-8893 Số Fax +81-3-6271-8894

Việc sử dụng Cookies và Web Beacons (Web Bug)

Trang website này sử dụng cookies và Web Beacons nhằm mục đích lấy thông tin. Thông tin lấy được qua các phương tiện này không thể dụng với mục đích định dạng cá nhân. Nếu Quý khách truy cập website với trình duyệt của mình mà không nhận được cookies hoặc không thể hiển thị hình ảnh, Quý khách có thể không sử dụng được một số chức năng khác được cung cấp trên trang web này.

Sử dụng công cụ phân tích Google (Google Analytics)

Google Analytics thỉnh thoảng sẽ được sử dụng trên website này. Google Analytics sử dụng cookies để tiến hành thu nhập thông tin truy cập website. Phương pháp thu thập và sử dụng thông tin truy cập website được trình bày trong phần Điều khoản và dịch vụ của công cụ phân tích Google (Google Analytics Terms and Service) và Chính sách bảo mật Google (Google Privacy Policy). Xem chi tiết tại trang sau.
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/
TOPへ戻る